ANBI-Status
Stichting Youth Peace Initiative is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanwege de wettelijke eisen om een ANBI-status te kunnen behouden voor Stichting Youth Peace Initiative moet aan de publicatieplicht worden voldaan.

Youth Peace Initiative ANBI formulier 2023

Youth Peace Initiative ANBI formulier 2022

Youth Peace Initiative ANBI formulier 2021


Naam: Stichting Youth Peace Initiative (statuten), Youth Peace Initiative (website)
RSIN/fiscaal nummer: 853845190

Adres:
Humanity Hub
Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ Den Haag
Nederland

info@youthpeaceinitiative.net


De stichting heeft ten doel:
Het betrekken van jongeren bij internationale vredesvraagstukken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van (internationale) bijeenkomsten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.


Bestuur:

 • Mevrouw S. Bes – Co-Voorzitter
  De heer K. Menagie – Co-Voorzitter
  De heer J. Blok – Penningmeester
  De heer S. van der Goudenhart – Secretaris
  De heer D. Aranguren – Externe relaties
  Mevrouw N. Gutiérrez – Communicatie Coördinator
  Mevrouw P. Pierrinakou – Fondsenwerver
  Mevrouw M. Mikiashivili– Fondsenwerver

Statuten:
Aan bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend voor hun werkzaamheden. Bestuurders en eventuele andere beleidsbepalers van de Stichting ontvangen voor de ter zake van de door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan e en vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Deze vergoeding van de onkosten worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Er wordt slechts een onkostenvergoeding uitgekeerd, als er onkosten worden gemaakt door bestuurders welke direct het doel van de stichting dienen.


Voor een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten in 2020, alsmede een financieel verslag:

YPI – Annual Report 2020


Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our board.

You have Successfully Subscribed!