Who is YPI?

YPI Board

Our voluntary-based board consists of 8 lovely members: 6 in the Netherlands and 2 in the Middle East region. The board of YPI is responsible for determining the overall strategy of the organisation and establishing and maintaining the YPI network. Every other week, the board in The Netherlands comes together in the Humanity Hub in The Hague (or online during Covid-related restrictions) to set up the different YPI programmes, while the members in the region are committed to the execution of the YPI strategy.

Thed Brouwer

Chair

Jesse van Velzen

Secretary

Steffie Bes

Programme Coordinator – Alumni Network

Layla Gegout

Communications Officer

Joep Kies

Programme Coordinator – Young Leadership Experience

Clara Pietrek

Programme Coordinator External Activities

Advisory Board

The advisory council of Youth Peace Initiative provides the organisation with strategic advise and guidance with regards to the overall YPI strategy and individual programmes and events.

Jozias van Aartsen

Former mayor of The Hague, International City of Peace and Justice

Nico Schrijver

Professor International Law at Leiden University and member of the Netherlands Council of State

Jaap de Hoop Scheffer

Professor International Politics and Diplomatic Practice at Leiden University and former Secretary-General of the NATO

Karin van den Broeke

Former Moderator of the general synod of the Protestant Church in the Netherlands

Kim Putters

Director Social and Cultural Planning Office of the Netherlands

ANBI-Status

Stichting Youth Peace Initiative is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanwege de wettelijke eisen om een ANBI-status te kunnen behouden voor Stichting Youth Peace Initiative moet aan de publicatieplicht worden voldaan.

Naam: Stichting Youth Peace Initiative (statuten), Youth Peace Initiative (website)

RSIN/fiscaal nummer: 853845190

Adres:

Humanity Hub
Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ Den Haag
Nederland

info@youthpeaceinitiative.net

De stichting heeft ten doel:

Het betrekken van jongeren bij internationale vredesvraagstukken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van (internationale) bijeenkomsten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Bestuur:
De heer T. Brouwer – Voorzitter
De heer J. Van Velzen – Secretaris
Mevrouw B. Horbeek – Penningmeester
Mevrouw S. Bes – Programma Coördinator
De heer J. Kies – Programma Coördinator
Mevrouw C. Pietrek – External Activities Officer
Mevrouw L. Gegout – Communications Officer

 

Statuten:

Aan bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend voor hun werkzaamheden. Bestuurders en eventuele andere beleidsbepalers van de Stichting ontvangen voor de ter zake van de door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan e en vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Deze vergoeding van de onkosten worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Er wordt slechts een onkostenvergoeding uitgekeerd, als er onkosten worden gemaakt door bestuurders welke direct het doel van de stichting dienen.

Voor een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten in 2019, alsmede een financieel verslag:

YPI – Annual Report 2019

 

Een inzicht in onze beleidsvoornemens voor 2020:

  • Uitbreiding van het Palestijns-Israëlisch Initiatief
  • Ontwikkeling van een Bosnisch Initiatief i.s.m. nieuwe partnerorganisatie
  • Voorbereidingen voor de Youth Carnegie Peace Prize
  • Overige externe activiteiten

Support Us

Get InvolvedDonate

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our board.

You have Successfully Subscribed!