Who is YPI?

YPI Board

Our voluntary-based board consists of 10 lovely members: 8 in the Netherlands and 2 in the Middle East region. The board of YPI is responsible for determining the overall strategy of the organisation and establishing and maintaining the YPI network. Every other week, the board in The Netherlands comes together in the Humanity Hub in The Hague (or online during Covid-related restrictions) to set up the different YPI programmes, while the members in the region are committed to the execution of the YPI strategy.

Steffie Bes

Chair

Jurre Blok

Treasurer

Kevin Menagie

Secretary

Nathalie Gutiérrez

Communications Officer

Penny Pierrinakou 

Fundraising Officer

Serbey van der Goudenhart

Fundraising Officer

Advisory Board

The advisory council of Youth Peace Initiative provides the organisation with strategic advise and guidance with regards to the overall YPI strategy and individual programmes and events.

Jozias van Aartsen

Former mayor of The Hague, International City of Peace and Justice

Nico Schrijver

Professor International Law at Leiden University and member of the Netherlands Council of State

Jaap de Hoop Scheffer

Professor International Politics and Diplomatic Practice at Leiden University and former Secretary-General of the NATO

Karin van den Broeke

Former Moderator of the general synod of the Protestant Church in the Netherlands

Kim Putters

Director Social and Cultural Planning Office of the Netherlands

ANBI-Status

Stichting Youth Peace Initiative is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanwege de wettelijke eisen om een ANBI-status te kunnen behouden voor Stichting Youth Peace Initiative moet aan de publicatieplicht worden voldaan.

Naam: Stichting Youth Peace Initiative (statuten), Youth Peace Initiative (website)

RSIN/fiscaal nummer: 853845190

Adres:

Humanity Hub
Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ Den Haag
Nederland

info@youthpeaceinitiative.net

De stichting heeft ten doel:

Het betrekken van jongeren bij internationale vredesvraagstukken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van (internationale) bijeenkomsten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Bestuur:

Mevrouw S. Bes – Co-Voorzitter
De heer K. Menagie – Co-Voorzitter
De heer J. Blok – Penningmeester
De heer S. van der Goudenhart – Secretaris
De heer D. Aranguren – Externe relaties
Mevrouw N. Gutiérrez – Communicatie Coördinator
Mevrouw P. Pierrinakou – Fondsenwerver
Mevrouw M. Mikiashivili– Fondsenwerver

 

Statuten:

Aan bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend voor hun werkzaamheden. Bestuurders en eventuele andere beleidsbepalers van de Stichting ontvangen voor de ter zake van de door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan e en vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Deze vergoeding van de onkosten worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Er wordt slechts een onkostenvergoeding uitgekeerd, als er onkosten worden gemaakt door bestuurders welke direct het doel van de stichting dienen.

Voor een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten in 2020, alsmede een financieel verslag:

Annual report 2021 YPI

• YPI Financial Report 2021 YPI

• YPI – Annual Report 2020

Support Us

Get InvolvedDonate

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our board.

You have Successfully Subscribed!